CALCULATIES ONDERHOUD

De benodigde gegevens kunt u zowel op tekening aanleveren of ter plaatse door mij laten opnemen.

Ter verduidelijking van bepaalde details zal ik foto’s nemen van het te calculeren object.

Tijdens een opname kunt u er ook voor kiezen om gelijktijdig een houtrot inspectie uit te laten voeren

Uw calculatie zal verwerkt worden in het calculatie programma TopCalc en digitaal of in een Excel sheet aangeleverd worden. Hierbij zal ik ook de gemaakte foto’s meesturen.


CALCULATIES NIEUWBOUW

Nieuwbouw calculaties zullen altijd conform bestek en tekeningen uitgerekend worden.

De calculatie zal conform de wens van de opdrachtgever verwerkt worden.

Uw calculatie zal verwerkt worden in het calculatie programma TopCalc en digitaal of in een Excel sheet inclusief begeleidend schrijven aangeleverd worden.

Ook calculaties voor stofferingsprojecten kunnen door CalKap worden verzorgd.

OVERIGE DIENSTEN

Naast calculaties kan CalKap ook de volgende werkzaamheden voor u uitvoeren:

  • werkvoorbereiding
  • projectadministratie
  • nacalculatie
  • meerjaren onderhoudsplan
  • verf- en kleuradvies
  • houtrotinventarisatie